Oferta

CM Agropol Sp. z o.o. prowadzi usługi dla rolnictwa takie jak: wykonywanie oprysków, nawożenie, koszenie, uprawę, czyszczenie nasion / ziarna, doradztwo. Zakres usług i ceny uzgadnia się każdorazowo z przedstawicielem Zleceniobiorcy uwzględniając położenie gospodarstwa i charakter prac

Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Agropol Sp. z o.o. Zawiadamiamy, że Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania kontaktu zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. Jednocześnie zawiadamiany, że dobrowolnie podane informacje nie będą udostępniane podmiotom trzecim.