Produkcja

2 0 1 3 - informacja i zdjęcia

Bociany
002
003
004
005
006
007
008
009
010
BocianyBociany są stałymi towarzyszami w pracach polowych, niekiedy jest ich tyle , że nie można zliczyć.

01/10 
start stop bwd fwd